KOMMUNIKATION OM AFFALD OG MILJØ

INDFØRELSE AF NY AFFALDSORDNING – kræver god kommunikation
God og rettidig kommunikation er afgørende for, hvordan borgerne tager imod en ny affaldsordning. Jeg tilbyder hjælp til at styre kommunikationen, så den spiller sammen med de praktiske og logistiske opgaver, fx:

 • Infopakker til borgerne (sorteringsvejledning, velkomstfolder og klæb på beholdere)
 • Borgermøder og events (borgerhøringer, cafémøder eller åbent hus på genbrugsstationen)
 • Outdoor (bannere på skraldebiler, plakater og infotavler)
 • Presse (dialog med lokalpressen, pressemeddelelser og PR)
 • Digitalt (websites, sociale medier eller renoweb).

BORGERE, GENBRUGSPLADSER, SKRALDEMÆND, VICEVÆRTER – er vigtige målgrupper
Skal du have hjælp til mindre kommunikationsopgaver, kan jeg hjælpe dig med bl.a.:

 • Kampagnematerialer og skilte til genbrugsstationer og pladspersonale
 • Kommunikationskit til viceværter og boligselskaber
 • Klæb til beholdere og containere
 • Affaldshåndbøger og  -kalendere
 • Meddelelsessedler, annoncer
 • Infografik og animationsfilm.

FRA ”SKRALDESPANDSK” TIL DANSK
Hold din kommunikation kort, præcis og let at forstå, hvis du vil nå dine borgere eller virksomheder med positive budskaber om, at det nytter at sortere affaldet. Jeg er fortrolig med affaldsudtrykkene og kan oversætte dem til et sprog, som almindelige mennesker forstår – om det er webtekster, breve eller kampagnematerialer.

Jeg tilbyder halv- og heldagskurser i skriftlig formidling.
Læs mere her (pdf): Skriv klart kursus

STYRK JERES AFFALDSKOMMUNIKATION MED SOCIALE MEDIER

Skal I til at bruge sociale medier – eller er I allerede i gang og har brug for inspiration til at gøre jeres indhold levende og relevant? Så kan jeg hjælpe jer med at:

 • sætte konkrete mål for jeres indsats på sociale medier
 • definere de opgaver, I vil løse med SoMe
 • vælge de platforme, som giver værdi for jer
 • lave en contentplan og formulere noget skarpt indhold

Sammen med Katrine Emme Thielke tilbyder jeg skræddersyede kurser og workshops, som hjælper jer godt i gang med sociale medier. Klik på linket og læs mere.

Kom i gang med sociale medier

Kommunikation om affald