Affaldskampagner

Affaldssortering er blevet en del af vores hverdag, og hvis kommunerne skal lykkes med de ambitiøse mål om mere genbrug og genanvendelse, skal vi have borgerne med. Ud over gode praktiske løsninger kræver det motivation, viden og inspiration.

Vi bringer budskaber til live og etablerer meningsfulde forbindelser mellem jer og jeres målgrupper for at skabe synlighed, motivation og forandring. Vi kan hjælpe jer fra strategi og konceptudvikling til projektledelse og eksekvering.

Stærk indsigt i affalds-, ressource- og miljøområdet

Med vores dybe indsigt i affaldsområdet og mange års samlet erfaring har vi hjulpet +40 kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder med at planlægge og udrulle forskellige kommunikationsindsatser. 

Når du som kommune eller forsyning skal implementere en ny sorteringsordning, forklare AT-regler, informere om nye krav til sorteringen af affald eller justere adfærd på genbrugspladsen, kan vi hjælpe med at definere og kommunikere de vigtige budskaber på velvalgte tidspunkter via de rigtige kanaler. For vi ved, at selv små forandringer i affaldssorteringen kan betyde meget for genanvendelsen. 

For os er en ny affaldsordning ikke blot en folder – vi tager hele turen rundt om projektet, så I når sikkert i mål. 

Skab synlighed

Vi kommunikerer hjemmevant på alle relevante medier og kanaler: offline, online, sociale medier samt den personlige dialog, så vi når målgruppen, hvor den færdes. 

Vi kan hjælpe med bl.a.:

  • Sorteringsvejledninger, plakater og foldere
  • Klæb til beholdere og containere
  • Meddelelsessedler til renovationsmedarbejderne
  • Pressemeddelelser og annoncer
  • Infografik og animationsfilm
  • Kampagnematerialer og skilte til genbrugspladser og pladspersonale
  • Kommunikationskit til viceværter og boligselskaber
  • Konceptudvikling, design og eksekvering