Affald i børnehøjde

Børn er afgørende for fremtidens affaldshåndtering. Og det er i barneårene, at viden om affald og affaldspraksis skabes. Derfor mener vi, at børn er en vigtig målgruppe for den langsigtede affaldskommunikation.

Børn er eminente affaldsambassadører. Når vi ud til dem, når vi også ud til deres nærmeste voksne. Derfor må vi ikke glemme børnene, når der rulles en ny affaldsordning ud i institutionerne eller i hjemmene. 

Lær børn om affaldssortering og genanvendelse

Hos PN Kommunikation udvikler vi materialer til de 3-6-årige, så de også lærer om affald, affaldssortering, genbrug, genanvendelse, forebyggelse og affaldsminimering. På en måde, som passer til deres niveau. Vores erfaring er, at børn i den alder er meget interesseret i affald og affaldssortering og godt kan forstå, at affald ikke bare er skrald. Det er ressourcer.

Hjælp til institutionerne, når de skal affaldssortere

Kommunikationsmaterialer i form af små bøger, plakater eller film kan støtte op om affaldssorteringen i institutionerne. 

Det vigtige er at skabe så levende og spændende fortællinger, at de giver anledning til dialog om affald, sortering, ressourcer og genanvendelse i institutionen, i skolen og blandt hele familien. Mange af vores bøger kombinerer aktiviteter og handling med fortællingen, så børnene kan lære ved at se, høre, røre og handle.

Du kan læse mere om affald i børnehøjde her: Bøger om affaldssortering og genbrug – Affaldstosserne

De materialer, vi har udviklet, er bl.a. plakater, opgavehæfter, malebøger, billedbøger, spil og små film.