Affaldsordning

Ændringer i affaldsordningerne sker for at forbedre, optimere og sikre god sortering og bedre muligheder for reel genanvendelse. Men ændringer påvirker også borgerne, som ofte skal ændre adfærd i højere eller mindre grad. Uanset, hvad behovet for kommunikation bunder i, så kan vi hjælpe med rådgivning, projektledelse og løsning af kommunikationsopgaverne. 

10 typer affald – men vi er stadig ikke i mål!

I takt med at alle kommuner får implementeret de 10 affaldsfraktioner, stiger behovet for at forbedre de eksisterende ordninger, så kvaliteten af det sorterede affald er så god, at det kan genanvendes. 

Etageboliger kan være en særlig udfordring, da en stor del af det genanvendelige affald ofte ender i restaffaldet. Så her er der potentiale for at forbedre affaldssorteringen markant. 

Små køkkener, manglende beholdere til indendørssortering og tvivl om, hvordan man sorterer, er typiske årsager til, at der generelt sorteres mindre i etageboliger end i enfamiliehuse. 

Vi har arbejdet indgående med at finde løsninger til bedre affaldssortering i etageboliger. Den erfaring trækker vi på, når vi rådgiver vores kunder.

Flere affaldsbeholdere skaber flere AT-udfordringer 

Flere beholdere giver nogle steder udfordringer med adgangsvejene – og det giver igen udfordringer med Arbejdstilsynet (AT). På den ene side skal husejerne informeres om kravene til adgangsvejen, og på den anden side skal de vide, hvorfor disse krav findes. Ved at inddrage renovationsmedarbejderne finder vi frem til de informationsmaterialer, som fungerer i det enkelte område. 

Vi har god erfaring med bl.a.: 

  • Infopakker til borgerne (sorteringsvejledninger, velkomstfoldere, vejledninger og klistermærker)
  • Borgermøder, dialog og events (borgerhøringer, cafémøder eller åbent hus på genbrugsstationen)
  • Outdoor (bannere på skraldebiler, plakater og infotavler)
  • Presse (dialog med lokalpressen, pressemeddelelser og PR)
  • Digitalt (websites, sociale medier, e-Boks, Renoweb).
  • Inddragelse og brug af ambassadører